Chương trình tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) 1. Tổ chức DIFF 2018 Đơn vị tổ chức: UMND TPĐN và Sun Group 2. Chủ đề:  DIFF 2018 mang chủ đề “Huyền thoại những cây …
Chi tiết