Đặc sản ruốc Đà Nẵng – Món quà từ biển cả

Ở Đà Nẵng, nói đến hải sản thì nhiều không thể tả, đa phần có quanh...