Rừng Dừa Bảy Mẫu có gì chơi, nên đi tự túc hay đi tour?

Rừng dừa Bảy Mẫu có gì chơi, một điểm đến mới mẻ ở Hội An...