Chinh phục thác Dambri giữa đại ngàn Tây Nguyên

Thác Dambri cao trên 60m, rộng hơn 30m nằm giữa đại ngàn Tây Nguyên. Đây...